-->

تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر الحروفكلمات فرنسية مترجمة ومكتوبة بالعربي


أساسيات دورة اللغة الفرنسية  دورة مجانية للمبتدئين مصممة لأي شخص مهتم بتعلم اللغة الفرنسية. لكل من يريد تعلم الفرنسية  منصة تعليمية تجمع بين أكثر المفيدة في مكان واحد ، وهي مجموعة متماسكة من منصات التعلم الإلكتروني.  خلال هذه الدورة التدريبية ، ستتعلم بسهولة من الصفر .  اللغة الفرنسية أهم العبارات والمفردات والعبارات والجمل وقواعد اللغة الفرنسية. الان يمكنك تحدث الفرنسية بسهولة.كلمات فرنسية مترجمة ومكتوبة بالعربي


ﻷ‌ﺟﻞ _ Dans le but de _ ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ
ﺍﻧﺎ ﺍﻋﻴﺶ _ Je vis _ ﺟﻮﻩ ﻓﻴﻲ
لمكتبة _ Bibliothèque _ بيبليوتك
تطور _ Évolution _ ايڤولوسيو
الممارسة _ Pratique _ براتيك
ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ _ Je finis  _ﺟﻮﻩ ﻓﻴﻨﻲ 
ﺍﻧﺎ ﻧﺠﺤﺖ _ Je réussi _ ﺟﻮ ﻏﻴﻮﺳﻲ
ﺃﻛﺜﺮ _ En plus _ ﺍﻭﻥ ﺑﻠﻮﺱ
من ﺟﻬﺔ _ D'une part _ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻍ
كونسيغفي _ Conserver _ يحافظ
كونتومبلي _ Contempler _ يتأمل
ﺍﻧﺎ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ _ Je peux _ ﺟﻮﻩ ﺑﻮ
بخوندغ _ Prendre _ يأخذ
ضوني _ Donner _ يعطي
إيدي _ Aider _ يساعد
اكسيبتي _ Accepter _ يقبل
ﺍﻧﺎ ﺍﺭﻳﺪ _ Je veux _ ﺟﻮ ﻓﻮﻭ
ﺍﻧﺎ ﺍﻧﺎﻡ _ Je dors _ ﺟﻮ ﺩﻭﻍ
حل _ Une solution _ صولوسيو
نزهة _ Une promenade _ برومناد
وعد _ Une promesse _ بروماس
ﺍﻧﺎ ﺍﺑﻘﻰ _ Je reste_ ﺟﻮﻩ ﻏﻴﺴﺖ
ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻌﺐ _ Je joue _ ﺟﻮﻩ ﺟﻮ
ﻣﻨﺬ _ Depuis que _ ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ _ Avant que _ ﺍﻓﺎﻥ ﻛﻮ
ﺛﻢ _ Ensuite _ ﺍﻭﻧﺴﻮﻳﺖ
ﻟﻜﻦ _ Mais _ ﻣﻲ
ﺍﻧﺎ ﺍﺷﺎﻫﺪ _ Je regarde _ ﺟﻮﻩ ﻏﻮﻛﻐﺪ
ﺍﻧﺎ ﺍﻇﻦ _ Je crois _ ﺟﻮﻩ ﻛﻐﻮﺍ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ _ Pourtant _ ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ
أنا في حب _ je suis amoureux
لا تحب _ n aime pas
بدون حب _ sans amour
ﺛﻢ _ Ensuite _ ﺍﻭﻧﺴﻮﻳﺖ
ﻟﻜﻦ _ Mais _ ﻣﻲ
ﻷ‌ﺟﻞ _ Dans le but de _ ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ
يعني ....C'est à dire... ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ
ﺍﻧﺎ ﺍﻋﻄﻴﺖ _ Je donne _ ﺟﻮﻩ ﺩﻭﻥ
علاقة _ Une relation _ رولاسيو
ملاحظة _ Une remarque _ رومارك
هدف _ Un objectif _ اوبجيكتيف
ﺍﻧﺎ ﺍﺳﻜﻦ _ J'habite _ ﺟﺎ ﺍﺑﻴﺖ
ملف _ Un dossier _ دوسيي
رسالة _ Un message _ مساج
فندق _ Un hôtel _ اوتال
ﺍﻧﺎ ﺍﺗﻜﻠﻢ _ Je parle _ ﺟﻮﻩ ﺑﺎﻏﻞ
اونطوندغ _ Entendre _ يسمع
فونكسيوني _ Fonctionner _ يوظف
إيتيودييي _ Étudier _ يدرس
ﺍﻧﺎ ﺍعمل _ Je travaille _ ﺗﻐﺎﻓﻴﻲ
الشك _ لو دوت _ Le doute
الواقع _ La réalité _ لا غياليتي
الحقيقة _ La vérité _ لا فيغيتي
ﺍﻧﺎ ﺍﻛﻮﻥ _ Je suis _  ﺟﻮﻩ ﺳﻮﻱ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ _ De peur que _ ﺩﻭﺑﻮﻍ ﻛﻮ
ﺟﺎﻱ _ J'ai _ ﻋﻨﺪﻱ
ﺍﻧﺎ ﺍﻋﺮﻑ _ Je sais _ ﺟﻮﻩ ﺳﺎﻱ
تقرير _ Un rapport _ رابور
بسبب _ à cause de _ أ كوز دو
بفضل _ Grâce à _ ﻛﻐﺎﺱ
بدون شك _ Sans doute _ ﺳﻮﻥ ﺩﻭﺕ
ﺍﻧﺎ ﺍﻛﻞ _ Je mange_ ﺟﻮﻩ ﻣﻮﻧﺞ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ _ Je dois _ﺟﻮﻩ ﺩﻭﺍ
ﺍﻧﺎ ﺍﻇﻦ _Je pense _ ﺟﻮﻩ ﺑﻮﻧﺲ
ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ _ Mais encore _ ﻣﻲ ﺍﻭﻧﻜﻮﻍ
ﺍﻧﺎ ﺫﺍﻫﺐ _ Je vais _  ﺟﻮﻩ ﻓﺎﻱ
محاولة _ Une tentative _ طونطتتف
طلب _ Une demande _ دوموند
تقرير _ Un rapport _ رابور
ﺑﻴﻨﻤﺎ _ Alors que _ ﺍﻟﻮﻍ ﻛﻮ
فريق _ Une équipe _ ايكيب
سؤال _ Une question _ كاستيو
جواب _ Une réponse _ ريبونس
ﻷ‌ﻥ _ Parce que _ ﺑﺎﻏﺴﻜﻮ
مستوى _ Un niveau _ نيفو
برنامج _ Un programme _ بروڨرام
مستوى _ Un niveau _ نيف
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ _ Pourtant _ ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ
ﻷ‌ﺟﻞ _ Dans le but de _ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ
يعني _ C'est à dire _ ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ
ﻋﻤﻮﻣﺎ _ En Somme _ ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ
ﺃﺧﻴﺮﺍ _ Finalement _ ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ
ﺍﻧﺎ ﺍﺭﻯ _ Je vois _ ﺟﻮﻩ ﻓﻮﺍ
ﺍﻧﺎ ﺍﻋﺮﻑ _ Je sais _ ﺟﻮﻩ ﺳﺎﻱ
ﺍﻧﺎ ﺍﻛﻞ _ Je mange _ ﺟﻮﻩ ﻣﻮﻧﺞ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ _ Je dois _ ﺟﻮﻩ ﺩﻭﺍ
ﺍﻧﺎ ﺍﻇﻦ _ Je pense _ ﺟﻮﻩ ﺑﻮﻧﺲ
من ﺟﻬﺔ _ D'une part _ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻍ
الثقة _ Confiance _ كونفيونس
الحقيقة _ La Vérité _ لا ڤيريتيه
ﺍﻧﺎ ﺍﻏﻨﻲ _ Je chante _ ﺟﻮﻩ ﺷﻮﻧﺖ
ﺍﻧﺎ ﺍﻏﻨﻲ _ Je chante _ ﺟﻮﻩ ﺷﻮﻧﺖ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ _ De peur que _ ﺩﻭﺑﻮﻍ ﻛﻮ
ﻋﻤﻮﻣﺎ _ En Somme _ ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ
ﺃﺧﻴﺮﺍ _ Finalement _ ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ
باختصار _ Bref _ ﺑﻐﻴﻒ
مشكلة_ Un problème _ بروبلام
ﺍﻧﺎ ﺍﺭﻗﺺ _ Je danse _ ﺟﻮ ﺩﻭﻧﺲ
يعني _ C'est à dire _ ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ
مشكلة _ Un problème _ بروبلام
حل _ Une solution _ صولوسيو
ﺟﻮﻩ ﻓﻴﻲ _ Je vi _ ﺍﻧﺎ ﺍﻋﻴﺶ
ﺟﻮﻩ ﻓﻴﻨﻲ _ Je finis _ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ
ﺍﻧﺎ ﻧﺠﺤﺖ _ Je réussi_ ﺟﻮ ﻏﻴﻮﺳﻲ
نزهة _ Une promenade _ برومناد
وعد _ Une promesse _ بروماس
محاولة _ Une tentative _ طونطتتف
طلب _ Une demande _ دوموند
ﺍﻧﺎ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ _ Je peux _ ﺟﻮﻩ ﺑﻮ
الصحبة _l'amie
حبيبتي _Chéris
هذه هي الحقيقة_ C'est la vérité
ﺍﻧﺎ ﺍﺭﻳﺪ _ Je veux_ ﺟﻮ ﻓﻮﻭ
غوفيوزي _ Refuser _ يرفض
إيكسبخيمي _ Exprimer _ يعبر بالشدة على الباء
سوفخيغ _ Souffrir _ يعاني
ﺍﻧﺎ ﺍﺧﺮﺝ _ Je sors _ ﺟﻮﻩ ﺳﻮﻍ
مزحة _ Une plaisanterie _ بليزونتري
تحضير _ Une préparation _ بريباراسيو
إقتراح _ Une proposition _ بروبوزيسيو
باختصار _ Bref _ ﺑﻐﻴﻒ
أنا مغرم بك _ je suis amoureuse de toi
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ _ Pourtant _ ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ
ﺍﻧﺎ ﺍﻧﺎﻡ _ Je dors _ ﺟﻮ ﺩﻭﻍ
يعني _ C'est à dire _ ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ
سأحبك للأبد _ je t'aimerai pour toujours             
ﺳﻔر _ Voyage _ ڤﻮﺍﻳﺎﺝ
ﺍﻧﺎ ﺍﺑﻘﻰ _ Je reste _ ﺟﻮﻩ ﻏﻴﺴﺖ
الألم _ La douleur _ لادولوغ
اليقين _ La certitude _ لا سيغتيتيود
ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻌﺐ _ Je joue _ ﺟﻮﻩ ﺟﻮ
ﻓﺮﺣﺔ _ Joie _ ﺟﻮﺍ  
بدون شك _ Sans doute _ ﺳﻮﻥ ﺩﻭﺕ             
ﺍﺫﻥ _ Donc _ ﺩﻭﻧﻚ
ﺍﻧﺎ ﺍﺷﺎﻫﺪ _ Je regarde _ ﺟﻮﻩ ﻏﻮﻛﻐﺪ
ﺍﻧﺎ ﺍﻇﻦ _ Je crois _ ﺟﻮﻩ ﻛﻐﻮﺍ
ﺍﻧﺎ ﺍﻋﻄﻴﺖ _ Je donne _ ﺟﻮﻩ ﺩﻭﻥ
ﻛﺘﺒﺖ __J'ai écrit __ جي ايكخي
ﻗﺪﺕ ﺳﻴﺎﺭﺓ__ J'ai roulé __ جي غولي
ﺃﺣﺒﺒﺖ __J'ai aimé __ جي ايمي
ﺃﻋﻄﻴﺖ __J'ai donné __ جي دوني
ﺍﺑﺘﺴﻤﺖ __J'ai souri __ جي سوغي

ﺃﺧﺬﺕ __J'ai pris __ جي ابخي
ﻫﻮ ﺗﺤﺪﺙ __il a parlé __ ايلا باغلي
ﻛﺘﺐ __il a écrit __ ايلا ايكخي
ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ_ Mais encore_ ﻣﻲ ﺍﻭﻧﻜﻮﻍ
ﺃﻛﺜﺮ _ En plus _ ﺍﻭﻥ ﺑﻠﻮﺱ
ﺍﻧﺎ ﺍﺭﻗﺺ _ Je danse _ ﺟﻮ ﺩﻭﻧﺲ
ﺍﺧﺬﻧﺎ __nous avons pris __نوزافون بخي
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ Souffrance ﺳﻮﻓﺨﻮﻧﺲ         
ﺻﺒﺮ _ Patience _ ﭘﺎﺳﻴﻮﻧﺲ           
 ﺗﺠﺮﺑﺔ _ Expérience _ ﺇﻳﻜﺴﭙﻴﻐﻴﻮﻧﺲ                    
 ﻳﺄﺱ _ Désespoir _ ﺩﻳﺰﻳﺴﭙﻮﺍﻍ
ﺃﻋﻄﻴﻨﺎ __ nous avons donné __ نوزافون دوني
ﻋﻤﻮﻣﺎ _ En Somme _ ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ
ﺃﺧﻴﺮﺍ _ Finalement _ ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ
ﻷ‌ﻥ _ mais _ ﺑﺎﻏﺴﻜو
ﺍﺑﺘﺴﻤﻨﺎ __ nous avons souri __ نوزافون سوغي             
ﻃﻤﻮﺡ _ Ambition _ ﺃﻭﻣﺒﻴﺴﻴﻮﻥ           
ﺇﻧﺘﻘﺎﻡ _ Vengeance _ ڤﻮﻧﺠﻮﻧﺲ           
ﺇﻧﺘﺤﺎﺭ _ Suicide _ ﺳﻮﺳﻴﺪ
بخيزونطي _Présenter _ يقدم
سيوبوزي _ Supposer _ يقترح
إيديوكي _ Éduquer _ يربي
ﻗﺎﺩ __il a conduit __ ايلا كوندوي
ﻗﺪﻡ __ il a donné __ ايلا دوني
ﺍﺑﺘﺴﻢ __ il sourit __ ايل سوغي
ﺍﺧﺬ __ il a pris  __ ايلا ابخي
ﻧﺤﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ __nous avons parlé __ نوزافون باغلي
ﻷ‌ﻥ _ Parce que _ ﺑﺎﻏﺴﻜو
ﺑﻴﻨﻤﺎ _ Alors que _ ﺍﻟﻮﻍ ﻛﻮ
ﻣﻨﺬ _ Depuis que _ ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ
ﻛﺘﺒﻨﺎ __nous avons écrit __ نوزتفون ايكخي
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ _ Avant que _ ﺍﻓﺎﻥ ﻛﻮ
ﺛﻢ _ Ensuite _ ﺍﻭﻧﺴﻮﻳﺖ
ﻟﻜﻦ _ Mais _ ﻣﻲ
ﻗﺪﻧﺎ __ nous avons roulé __ نوزافون غولي
الحياة _la vie
الصديقة_ l'amie
ﺃﺣﺒﺒﻨﺎ __ nous avons aimé __ نوزافون ايمي
ﺑﻴﻨﻤﺎ _ Alors que _ ﺍﻟﻮﻍ ﻛﻮ
ﻣﻨﺬ _ Depuis que _ ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ _ Avant que _ ﺍﻓﺎﻥ ﻛﻮ
الحب _l'amour