-->

تعلم الفرنسية بالعربي تعلم الفرنسية من الصفر الى الاحتراف


 تعلم الفرنسية من الصفر الى الاحتراف

اليوم في درس اللغة الفرنسية الجديد هذا للمبتدئين سنتعلم أساسيات اللغة الفرنسية التي يجب على أي مبتدئ يرغب في تعلم هذه اللغة أن يعرف أساسياتها ، لذلك نقدم لك هذا الدرس حتى لو لم تتمكن من مغادرة منزلك ، فهناك لا داعي للتخلي عن حلمك هو أن تدرس الفرنسية. هذا بفضل الموارد الرقمية المتاحة لمتعلمي اللغة الفرنسية ، وكذلك الآلاف من المتحدثين باللغة الإنجليزية الذين يبحثون عن شخص ما للتفاعل معه عبر الإنترنت ، من أجل تعلم اللغة الفرنسية. العبارات والتعبيرات التي تسمح بالتواصل الفعال باللغة الفرنسية.

Pourtant------ على ﺍﻟﺮﻏﻢ------- ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ

Dans le but de------- ﻷ‌ﺟﻞ-------ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ

C'est à dire -------يعني ------ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ

En Somme------ ﻋﻤﻮﻣﺎ------- ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ

 Finalement------- ﺃﺧﻴﺮﺍ------- ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ

La règle-------القاعدة------لا غيكل 

Donc -------ﺍﺫﻥ -------ﺩﻭﻧﻚ

Parce que ------ﻷ‌ﻥ  ------ﺑﺎﻏﺴﻜو

 Alors que------ ﺑﻴﻨﻤﺎ------ ﺍﻟﻮﻍ ﻛﻮ

Depuis que------ ﻣﻨﺬ------ ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ

Avant que------ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ------- ﺍﻓﺎﻥ ﻛﻮ

Ensuite------ ﺛﻢ------- ﺍﻭﻧﺴﻮﻳﺖ

Mais------ ﻟﻜﻦ------- ﻣﻲ

ﺇﻧﺘﻬﺰ ....... بغوفيتي .........profiter

ﺑﺪﺃ...... كومونسي ........ commencer

ﻧﺼﺢ........ كونصايي .........conseiller

ﺳﻤﻊ........ اونطوندغ ....... entendre

ﻫﻨﺊ// ﻳﻬﻨﺊ ...... فيليسيتي ........féliciter

ﺷﺠﻊ....... اونكوغاجي.......... encourager

aide....... مساعدة....... إد

chef....... رئيس....... شاف 

enfant....... طفل....... اونفو

gauche...... يسار....... ڨوش 

geste........ حركة...... جاست 

livre........ كتاب....... ليڥغ

merci....... شكرا....... ميغسي

mort...... ميت....... موغ

ombre........ ظل........ اومبغ 

ﻓﺘﺢ........ اوفغيغ ...........ouvrir

ﻧﻈﻢ........ اوغكانيزي .......... organiser

ﺭﺍﺟﻊ ........غيفيزي ......... réviser

ﻓﻜﺮ ....... بونسي ........penser

ﻭﺻﻒ .........ديكخيغ ........ décrire

poche....... جيب........ پوش

professeur...... أستاذ....... بغوفيسوغ

fois....... مرة........ فوا

madame....... سيدة....... مدام 

جهاز ......dispositif .....ديسبوزيتيف

مستوصف ......dispensaire...... ديسپونسآغ  

عنصر...... element   .....إيليمون 

مبدأ..... principe...... بخانسيپ

وسائل...... mecanisme..... ميكانيزم 

وظيفة...... fonction...... فونكسيون

couleur........ لون........ كولوغ

cuisine....... مطبخ....... كويزين

envie....... رغبة....... اونڥي 

épaule....... كتف........ إپول

équipe...... فريق....... إكيپ

espèce....... فصيلة....... إسبس 

façon....... طريقة....... فاصون

fête....... حفلة....... فِت 

fleur......... وردة....... فلوغ 

force........ قوة....... فوغص 

dent....... سن....... دون

droite....... يمين......... دغوات

école....... مدرسة........ ايكول

église....... كنيسة....... إڨليز 

forme....... شكل........ فوغم

habitude...... عادة....... أبيتود

idée....... فكرة........ إيدي

image........ صورة....... إيماج

impression....... طباعة....... أمبغيسيون

jambe........ ركبة........ جومب 

lumière....... ضوء....... لومياغ

main........ يد........ مان

nuit........ ليلة......... نوي 

peau........ جلد........ پو

peur........ خوف......... پوغ

pièce........ قطعة....... پياس 

pierre....... حجر ........پياغ 

présence...... حظور....... بغيزونس 

prison........ سجن....... پغيزون 

réponse....... جواب........ غيپونس 

robe...... تنورة....... غوب 

scène........ مسرح......... سان 

seconde.......ثانية...... سڨوند 

sécurité...... حماية....... سيكوغيتي 

 طرش....... surdité......... سيغديتي 

ألم.......... douleur.......... دولوغ 

عملية....... opération...... أوبيغاصيو 

voix........ صوت........ ڥوا

année....... سنة........ أني

arme...... سلاح........ أغم

armée....... جيش....... أغمي

boîte........ علبة....... بواط

bouche....... فم........ بوش

cause........ سبب....... كوز

chance....... حظ....... شونس

chose....... شيء....... شوز 

classe....... قسم........ كلاس

confiance....... ثقة...... كونفيونس

 جروح......... blessure....... بليسيغ 

الطوارئ....... les urgences....... ليزيغجونص 

L'adresse....... العنوان....... لادريس

L'appel....... المكالمة....... لابيل 

La discussion.......المناقشة......لا ديسكوسيون 

L'E-mail......البريد الالكتروني....... لوميل 

Le casque......سماعات الرأس......لو كاسك 

L'information...... المعلومة...... لانفورماسيون 

Internet..... الانترنت....... انترنيت 

L'interview...... المقابلة...... لانترفيو 

La lettre......الرسالة......لا ليتر 

Le média.....وسيلة الإعلام.......لو ميديا 

Le téléphone mobile......الهاتف الجوال.....لو تيليفون موبيل 

La cabine téléphonique......الهاتف العمومي......لا كابين تيليفونيك 

La photo......الصورة......لا فوتو 

La boite postal......صندوق البريد......لا بوات بوستال 

La télécommande.......جهاز التحكم عن بعد........لا تيليكوموند 

Le mot....... الكلمة......لو مو

اذهب الى السرير......go to bed ......قو تو بيد 

اغسل يديك......wash your hands......ووش يور هانس

امسك يدي......hold my hand......هولد ماي هاند

هل تريد العصير......do you want juice......دو يو وانت جوس

انت ولد جيد......you're a good boy... يور آر أقود بوي 

تعال معي......come with me.......كوم ويذ مي.

العيادة....... la clinique........لا كلينيك

الصيدلية...... la pharmacie.......لا فاغماسي

البشرة......la peau....... لابو

الصدر .......la poitrine.......لابواترين

الزكام...... le rhume.......لو غيوم

البطن....... le ventre.......لو فونتغ

عضلات...... des muscles......دي ميوسكل

الضغط...... la tension......لا طونسيون

اﻷنف...... le nez.......لو ني

الكبد..... le foie......لو فوا

المعدة...... l'estomac...... ليستوما

ألم...... la douleur.......لا دولوغ

الركبة .......le genou......لو جونو


Je crois que...... أعتقد أنه.....جُه كخوآ كُه

Je pense que.....أظن أنه.....جُه پونص كُه

Je trouve que..... أجد أنه.....جُه تغووڥ كُه

Je considère que......أعتبر أنه.....جُه كونسيدآغ كُه

J'estime que......أقيم أنه......جيستيم كُه

Je suppose que.....أفترض أنه......جُه سِپوز كُه

A mon avis.....حسب رأيي.....آمون آ ڥي 

D'après moi.....في رأيي......دآبخي موآ

Selon moi......في رأيي......سُلو موآ

Pour ma part......من جهتي......پووغ موآ

Personnellement......شخصيا...... پيغصونآلمون

أمر...... ordre...... أوغدغ

نوع...... type..... تيپ 

شروط..... conditions..... كونديسيون 

العوامل..... les facteurs..... لي فآكتوغ

مردود...... rendement..... غوندومون 

سيرورة..... procedure..... پروسيدِيُغ

خدمة...... tache..... تاش 

مهمة..... mission...... ميسيون

Organisé....... منظم...... اوغڨانيزي

indéci...... متردد..... انديسي

Sérieux.......انسان جاد..... سيغيو

Menteur......كداب او انسان كاذب......مونتوغ

Intelligent......ذكي و عبقري......انطيليجون

timide......انسان خجول......تيميد

independent......انسان مستقل.....انديپوندون

Heureux.....سعيد ......اوغو

malHeureux...... تعيس...... مالوغو

Parle -moi.......كلمني......پآغل موآ 

Écoute -moi......اسمعني......ايكووت موآ

Laisse-moi......اتركني.......لآس موآ

Appelle -moi.......اتصل بي.....آپآل موآ

Aide -moi.......ساعدني......أد موا

La compréhension----الفهم-----لا كومبخيونسيون

La discussion------المحاورة------لا ديسكوسيون 

La conversation-----المحادثة-----لا كونفيغساسيون

L'audio------التسجيل الصوتي------لوديو 

Le système------النظام-----لو سيستيم 

L'entrainement------ التمرين ------لونتخينمون 

La santé------الصحة------لا سانتي

Le confort-----الراحة------لو كونفوغ 

L'apprentissage -------التعلم -------لابخونتيساج

Je suis d'accord.......نا موافق.....جو سوي داكوغ

Je suis fière......انا فخور.......جو سوي فيآغ

Je demande.......انا اطلب.......جو دوموند

Je cherche.......انا ابحث......جو شآغش

Je marche......انا امشي.......جو مآغش

Romantique....... رومانسي....... غومانتيك

Compliqué...... معقد.......كومبليكي

responsable...... مسؤول....... غيسبونسابل 

superficiel...... انسان سطحي.......سوبيغفيسيال